Grad Čačak je ove godine izdvojio ukupno 15 miliona dinara za aktivne mere politike zapošljavanja. Sedam miliona je opredeljeno za stručnu praksu, četiri za javne radove i četiri miliona za samozapošljavanje.