Adaptacija jelenske divljači u prostoru repro centra „Trčinoga“ protiče prema planu, bez ikakvih neželjenih situacija ili gubitaka. Prva tura divljači koja se u okviru projekta reintrodukcije ponovo naseljava u ove krajeve došla je 15. marta, a druga tri dana kasnije. Novoformirano krdo broji ukupno 19 jedinki, 11 mužjaka i osam ženki.