Po savetu tadašnjeg ljutovničkog sveštenika Đurića, davne 1949.godine, Ljubinka-Mika Otašević podigla je spomenik svom sinu Radivoju koga su 1942. Nemci odveli u zarobljeništvo i kome se od tada gubi svaki trag. Pod pretpostavkom da je streljan, služen je parastos za upokojenje njegove duše. 78.godina nakon Radivojevog nestanka, sin Miloš je sa porodicom, položio posmrtne ostatke svog u oca u grobnicu na koju mu je majka namenila.