Danas je održan i Humanitarni bazar u organizaciji Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Ovo je prilika da se predstave mali preduzetnici koje je pogodila pandemija svetskih razmera, i da svoje proizvode izlože na štandovima studentske produkcije.