Kako je danas istakao gradonačelnik Čačka Milun Todorović, želja lokalne samouprave je da se korita reka urede u onom formatu koji je elaboratom i zakonski moguć, poddsećajući da je titular vodotokova prvog reda je JP "Srbijavode". Trenutno je u toku vađenje šljunka i peska iz Zapadne Morave kod brane u Parmencu, a kako se zbog ovoga u javnosti vode žestoke polemike, Todorović je objasnio da se trenutnu uklanjaju nanose od poplava iz 2014, 2016, pa i 2020 godine. Da bi s šljunk koristio za autoput potrebno je da se uzorkuju svi materijali.