TV "Galaksija 32" ČAČANSKA LOKALNA SAMOUPRAVA OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNU POLITIKU I BORAČKA PRAVA, IZABRANA JE ZA UČEŠĆE NA VELIKOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI. TEMA KONFERENCIJE TICALA SE LOKALNIH PARTNERSTAVA U ZAPOŠLJAVANJU I NJIHOVOM ODRŽIVOM RAZVOJU