„Tokom vikenda, između dva praženjenja posuda za smeće, reciklažni plato u Ježevici je bio pretrpan raznim otpadom. U posudama i oko njih našli su se džakovi sa iznutricama, odnosno klanični otpad, riba, vrtni i kabasti otpad“, navode iz JKP „Komunalac“. U saopštenju piše da je količina smeća bila tolika da se nije moglo prići platou, a specijalnim vozilom sa grajferom otpad je tovaren u dva vozila.