TV "Galaksija 32" MANIFESTACIJA ŠTAMPANA REČ 2O2O KOJU ORGANIZUJE GB VLADISLAV PETKOVIĆDIS ZAVRŠENA JE PROGRAMOM STIH ZA VEČNOST DLETOM ISKLESAN,KOJI JE BIO POSVEĆEN PREMINULOM KULTURNOM POSLENIKU PROFESORU NIKI,NIKOLI STOJIĆU,VUKU DANAŠNJIH DANA.NIKA JE BIO JEDAN OD NAJISTAKNUTIJIH STVARALACA DRAGAČEVA KOJI JE GODINAMA BDIO NAD KULTURNIM I DRUŠTVENIM ŽIVOTOM SVOG RODNOG KRAJA