Najnovije čačanske vesti na jednom mestu!

Dragi čitaoci, dobrodošli na jedinstveni portal koji sakuplja svaku vest vezanu za grad Čačak

Uživajte!

Vesti koje podržavamo

Podržavamo vesti sa portala: OzonPress,Čačanski Glas Media Portal, Glas Zapadne Srbije, Dženarika, Lučani Info, GMPRESS i imamo u planu mnogo drugih

Na ovaj način želimo omogućiti našim čitaocima uštedu vremena u odabiru vesti.

Sve aktuelne novosti vezane za grad Čačak i okolinu. Prava informacija u pravo vreme!

Organizujemo i ističemo ono što se dešava u Čačku, tako da možete otkriti više o dogadjajima koji su vam važni.